Η προσέγγιση της Ustart

Η μέθοδος των 4 βημάτων της Ustart

Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας business coach καλείται να δράσει πυροσβεστικά και όχι προληπτικά απέναντι σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση.

Αυτό που εκφράζεται ως ανάγκη, πολλές φορές κρύβει ένα δομικό θέμα που ξεσπάει σε διάφορα σημεία της επιχείρησης.

Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την άμεση ανάγκη, γνωρίζοντας ότι η αντιμετώπιση αυτή θα είναι προσωρινή.

Στη συνέχεια, επιχειρούμε να αποτρέψουμε να εμφανιστεί άμεσα το ίδιο πρόβλημα, κερδίζοντας έτσι χρόνο, ώστε να επέμβουμε πιο ουσιαστικά εκεί που χρειάζεται.

Παράλληλα, εργαζόμαστε μαζί με όλους τους stakeholders της επιχείρησης, να εντοπίσουμε μαζί την πραγματική αδυναμία και να φτιάξουμε ένα πλάνο αντιμετώπισης της.

Με το πλάνο αυτό πετυχαίνουμε  την αποκατάσταση της πραγματικής αδυναμίας της επιχείρησης, κάτι που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη.

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να αποτυπωθεί συνοπτικά ως εξής:

Απολογισμός | Σταθεροποίηση | Αποκατάσταση | Ανάπτυξη

 

Για να αποδόσει η παραπάνω προσέγγιση, απαιτείται η πλήρης συνεργασία της επιχείρησης, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο προσωπικού και συνεργατών.

Χρειάζεται καθαρή ματιά για να δείτε το πραγματικό πρόβλημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί τι είναι αυτό που μπορεί να κρύβεται πίσω από μία εμφανή παθογένεια στην επιχείρηση σας