Πρακτικός οδηγός λανσαρίσματος προϊόντος ή υπηρεσίας

 

 

Πρακτικός οδηγός λανσαρίσματος και πλάνου εισαγωγής του νέου προϊόντος | υπηρεσίας

 

Αν ρωτήσουμε μία μικρή επιχείρηση: “πώς επικοινωνείτε τα νέα προϊόντα που φέρνετε στην επιχείρηση σας;”, οι περισσότεροι θα απαντήσουν, ότι κάνουν κάποιες δημοσιεύσεις στα social media, παίρνουν τηλέφωνα κάποιους καλούς πελάτες, αναρτούν τα νέα προϊόντα στο e-shop τους και κάνουν κάποιες διαφημίσεις (social media, έντυπα φυλλάδια, κ.τ.λ.).

 

Η ορθή διαδικασία της εισαγωγής (λανσαρίσματος) ενός νέου προϊόντος ή μίας νέας υπηρεσίας

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει 4 στάδια, τα οποία αποτελούν ένα πρακτικό οδηγό λανσαρίσματος για κάθε μικρή επιχείρηση:

  1. Το στάδιο του σχεδιασμού
  2. Το στάδιο των ενεργειών πριν το λανσάρισμα
  3. Το επίσημο λανσάρισμα
  4. Τις ενέργειες μετά το λανσάρισμα

 

Στο πρώτο στάδιο, προσδιορίζουμε την τοποθέτηση του προϊόντος/υπηρεσίας (positioning), την “ταυτότητα”, δηλαδή τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά που το κάνουν απαραίτητο για τον πελάτη,τα κανάλια επικοινωνίας και τα μηνύματα που θα χρησιμοποιήσουμε, τις καμπάνιες προώθησης, το χρονοδιάγραμμα και τους ρόλους που αναλαμβάνει κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση.

Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει και το απαραίτητο απόθεμα για να υποστηρίξει τις πωλήσεις, και φυσικά να κάνουμε μία πρόβλεψη των πωλήσεων.

Στο δεύτερο στάδιο, ξεκινούν οι ενέργειες προώθησης που έχουμε σχεδιάσει. Συνήθως πρόκειται για στοχευμένη διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, ανάλογα την περίπτωση.

Στο τρίτο στάδιο αρχίζει η επικοινωνία και όλες οι ενέργειες μάρκετινγκ που έχουμε σχεδιάσει στο πρώτο στάδιο.

Στο τέταρτο στάδιο, καταγράφουμε τις επιδόσεις του λανσαρίσματος και υλοποιούμε τυχόν προωθητικές ενέργειες που έχουν σχεδιάστεί για τη συνέχεια.

Επιτυχημένο είναι το προϊόν που βρίσκει τη δική του θέση μέσα στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, χωρίς να αφαιρεί πωλήσεις από τα υπόλοιπα προϊόντα.

Εξαφαλίστε την επιτυχία του νέου σας προϊόντος στην αγορά

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το λανσάρισμα του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας της επιχείρησης σας.