Κουλτούρα επιχείρησης

company culture

Πώς η κουλτούρα της επιχείρησης επηρεάζει τα αποτελέσματα;

Η κουλτούρα μπορεί να μεταβάλλει ριζικά τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μίας επιχείρησης.

Η κουλτούρα διαμορφώνει τη συμπεριφορά των νέων εργαζομένων και τους βοηθά να αποκτήσουν την αίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να προσαρμοστούν.

Όταν υπάρχει ξεκάθαρη θέση και αντιμετώπιση θεμάτων όπως η διαχείριση των συγκρούσεων, τότε οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους ώς θετικό και υποστηρικτικό, με αποτέλεσμα να αποζητούν την ατομική τους εξέλιξη μέσα στην επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι που νιώθουν την ασφάλεια να επενδύσουν, κυρίως συναισθηματικά στην επιχείρηση, είναι δεσμευμένοι απένταντι στο έργο της και όταν αυτό συντελείται σε μεγάλη κλίμακα, μπορούμε να μιλάμε για συλλογική δέσμευση.

Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα μίας ισχυρής κουλτούρας, η οποία πρέπει να είναι:

  • θεσμική,
  • προερχόμενη από τη διοίκηση και
  • όχι βασιμένη σε ανθρώπους ή ρόλους

 

Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε την κουλτούρα στους εργαζόμενους;

  1. Με αφηγήσεις πραγματικών γεγονότων. Γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην υιοθέτηση εταιρικών κανόνων, ή του τρόπου διαχείρισης μίας κρίσης, η οποία έδωσε στην επιχείρηση μία νέα κατεύθυνση.
  2. Με δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, οι εορτασμοί ενός ορόσημου, ή μίας επιτυχίας της επιχείρησης, ή ακόμα και με τελετουργικά, για παράδειγμα η δεντροφύτευση στην περιοχή της, κάθε φορά που η επιχείρηση ξεπερνά τους ετήσιους στόχους της.
  3. Με έμπρακτη εφαρμογή των αξιών της. Αν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση δηλώνει ως αξία της τη διαφάνεια, τότε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους υπαλλήλους της, στις επικοινωνίες που αφορούν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την πορεία της.
  4. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού. Αν αυτές οργανώνονται συστηματικά, από μόνες τους συνιστούν στοιχείο κουλτούρας.
  5. Μέσα από το σύστημα ανταμοιβής των εργαζομένων. Μπορεί να περιλμαβάνει χρηματικές ανταμοιβές, ή προνόμια που σχετίζονται με την αναγνώριση της συνεισφοράς των εργαζομένων

Η δέσμευση του προσωπικού και η προσήλωση στους στόχους εξαρτώνται από την κουλτούρα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην κουλτούρα της επιχείρησης σας.