Διοίκηση της μικρής επιχείρησης σαν manager

Οι βασικές δεξιότητες του επιχειρηματία

 

Τρία πράγματα πρέπει να είναι να θέση να κάνει ένας καλός manager:

 • Να ξέρει το αντικείμενο της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Να βλέπει το σύνολο και να κατανοεί τον τρόπο συνεργασίας των επιμέρους τμημάτων, προλαμβάνοντας και παρέχοντας λύσεις για τα καθερινά προβλήματα
 • Να μπορεί να συνεργαστεί ο ίδιος καλά με τους ανθρώπους και να διαθέτει κοινωνικές ικανότητες

 

Κοινά στοιχεία επιχειρηματία και manager

Στοχεύουν και οι δύο στην επιτυχία, πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο, είναι μονίμως προσανατολισμένοι στη δράση, αναλαμβάνουν συνεχώς ρίσκα και παίρνουν αποφάσεις αρκετές φορές βασιζόμενοι στο ένστικτο και λιγότερα στα δεδομένα.

Ιδανικά θα έπρεπε αυτοί οι δύο ρόλοι να είναι διακριτοί. Στην πράξη αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Ο επιχειρηματίας καλείται πολλές φορές να λειτουργήσει και σαν manager, τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσει αρκετά την επιχείρηση του, έτσι ώστε να μπορεί να προσλάβει ένα manager.

Κάποιες από τις αρμοδιότητες του manager είναι οι παρακάτω:

 • Θέσπιση στόχων
 • Λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των στόχων
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης
 • Οργάνωση τμημάτων και καταγραφή εργασιών
 • Καταμερισμός εργασίας
 • Διοίκηση προσωπικού
 • Έλεγχος απόδοσης και παραγωγικότητας
 • Διορθωτικές ενέργειες κάθε φορά που απαιτείται

 

Αν λοιπόν είστε επιχειρηματίας και διοικείτε την επιχείρηση χωρίς να έχετε προσλάβει ένα manager, χρησιμοποιήστε την παραπάνω λίστα για να κατανοήσετε αρχικά, πόσο συχνά κάνετε τη δουλειά του manager.

Στη συνέχεια, προσπαθήστε να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα σας σε όλους τους ρόλους.

Τέλος, σκεφτείτε τι από τα παραπάνω μπορεί να χρειάζεται να προσθέσετε στην καθημερινή σας δραστηριότητα.

 

Για να δημιουργηθεί μία επιχείρηση χρειάζεται ένας επιχειρηματίας. Για να λειτουργεί ομαλά χρειάζεται ένας manager.