Ανάλυση SWOT – πρακτικός οδηγός

swot analysis

Η λέξη SWOT προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων:

S – Strengths – Δυνατά σημεία

W – Weaknesses – Αδύνατα σημεία

O – Opportunities – Ευκαιρίες

T – Threats – Απειλές

Η  SWOT είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης της κατάστασης της επιχείρησης και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η ανάλυση SWOT, είναι στην ουσία μία αναζήτηση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που επηρεάζουν την επιχείρηση.

Αν γίνει σωστά, μπορεί να σας παρέχει μία ρεαλιστική εικόνα της επιχείρησης σας σε σχέση με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον.

Όταν γνωρίζετε την πραγματική θέση της επιχείρησης, τότε μπορείτε να διαμορφώσετε τη στρατηγική της και να πετύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Πώς κάνουμε την ανάλυση SWOT;

Εξασφαλίστε κάποιο χρόνο χωρίς περισπασμούς, πάρτε ένα χαρτί και χωρίστε το σε 4 μέρη.

Στο άνω μέρος θα καταγράψουμε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Τα δυνατά σημεία θα μπορούσαν να έχουν σχέση με:

 • Την οργάνωση των τμημάτων
 • Την επαρκή στελέχωση των θέσεων με κατάλληλο προσωπικό
 • Την καλή φήμη της επιχείρησης στην αγορά
 • Τις εξελιγμένες παραγωγικές διαδικασίες
 • Την υπεροχή σε εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Την ευελιξία στην εύρεση προμηθειών, υλικών κ.ο.κ.

 

Στις αδυναμίες μπορεί να συγκαταλλέγονται:

 • Η μείωση στην ποιότητα των προϊόντων λόγω αύξησης κόστους πρώτων υλών
 • Έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης του προσωπικού
 • Έλλειψη στρατηγικής κατεύθυνσης
 • Κούραση προσωπικού λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας
 • Μειωμένη κερδοφορία παρά τις υψηλές πωλήσεις
 • Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και αποθεματικού
 • Παράπονα πελατών για τις παραλαβές εμπορευμάτων

 

Αφού καταγράψουμε αυτά, προχωράμε στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι ευκαιρίες και οι απειλές. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από τις απειλές, οι οποίες μπορεί να είναι:

 • Οικονομική ύφεση, μειωμένη αγοραστική δύναμη καταναλωτών, αύξηση κόστους ενέργειας, κ.ο.κ.
 • Αύξηση ανταγωνισμού (άνοιγμα νέας επιχειρήσης στην περιοχή) και φόβος για μείωση πελατών
 • Μεταβολή επιτοκίων τραπεζών
 • Δυσκολία στην αγορά εμπορευμάτων λόγω έλλειψης στο εξωτερικό
 • Καταστροφές εγκαταστάσεων από καιρικά φαινόμενα (τουριστικοί προορισμοί)

 

Τελευταίες αφήσαμε τις ευκαιρίες, καθώς εδώ θα ακολουθήσουμε μία διαφορετική τακτική. Για να τις εντοπίσουμε, θα ξεκινήσουμε από τις απειλές, και θα προσπαθήσουμε για κάθε μία από αυτές, να βρούμε ένα τρόπο να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία.

Για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του ανταγωνισμού από το άνοιγμα μίας νέας επιχείρησης στην περιοχή, θα μπορούσαμε να εισάγουμε μία νέα υπηρεσία ή ένα νέο πρόγραμμα πιστών πελατών, που θα εξασφαλίσει την επανληψιμότητα των αγορών. Επίσης, θα μπορούσαμε να προσλάβουμε ένα νέο υπάλληλο ο οποίος θα γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Τέλος, μπορούμε να ξεκινήσουμε μία συνεργασία με ένα νέο προμηθευτή ή μία άλλη εταιρεία, με στόχο να προσθέσουμε επιπλέον αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να συνεχίσουμε να καταγράφουμε τις ευκαιρίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Άνοιγμα νέου σταθμού μετρό – πιθανοί νέοι πελάτες
 • Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ)
 • Κρατικές επιδοτήσεις για πρόσληψη προσωπικού
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων για την εσωτερική οργάνωση
 • Εκπαίδευση επιχειρηματία σε νέα εργαλεία
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους για επικαιροποίηση της στρατηγικής
 • Δημιουργία e-shop
 • Συνεργασία με νέα εταιρεία διανομής (περισσότερες δυνατότητες)

 

Φυσικά, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μετατραπούν σε ενέργειες που θα ξεκινήσουν παράλληλα με την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η SWOT μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον επιχειρηματία

Πριν από την έναρξη συνεργασίας με το σύμβουλο. Δοκιμάστε να κάνετε την καταγραφή της ανάλυσης μόνοι σας και στη συνέχεια επικοινωνήστε μαζί μας για να τη συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τις απαιτούμενες δράσεις.

Tags: